Duyurular

5 Mart 2015

Aday Memur Eğitimi Katılımcı Listesi

5 Mart 2015

Hizmetiçi Eğitim Verilerinin ÇKYS`ye Girilmesine Yönelik Eğitim

4 Mart 2015

Mart Ayı ASM Nöbet Listesi - Tüm Hastaneler

2 Mart 2015

4924 Sözleşmeli Pozisyon Başvuru Talepleri

26 Şubat 2015

Sağlık Tesislerimizde SUT Uygulamarı Eğitimi

26 Şubat 2015

Sağlık Tesislerinde İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

3 Şubat 2015

Diyabet Tedavisi Toplantısı

29 Ocak 2015

İHALELERE KATILMAK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DİKKATİNE!

13 Ocak 2015

KPSS 2014/2 İl İçi Yerleştirme Kura Sonucu

8 Ocak 2015

2014/2 KPSS İl İçi Yerleştirme Kurası

19 Aralık 2014

Üniversite Stajyer (2015 yılı Yaz Dönemi) Kontenjan Formu

11 Aralık 2014

10.12.2014 tarihinde yapılan Ön Muhasebe Modül Eğitimi sunumları

Duyuru arşivi »

Haber arşivi »

Birlikte Sağlık
Birimlerimiz
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları
1 - Hastane Enfeksiyonları
2 - İlaç Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Tüketimleri Takip Formu
3 - Askerlik Sevk Tehir Evrak Kayıt Defteri
4 - Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSiM)
5 - Doktor Bilgi Bankası
6 - Döner Sermaye Bütçe Uygulaması
7 - Ek Ödeme İtiraz Formu
8 - Eködeme Bilgi Sistemi
9 - Elektronik Belge Yönetim Sistemi
10 - Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi(e-TYS)
11 - Hasta Hakları
12 - Karar Destek Sistemleri ( İş-Zekası)
13 - Karar Destek Sistemleri (Sağlık.NET 2)
14 - Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi(MKYS)
15 - MKYS-Karar Destek Sistemi
16 - Personel Bilgi Sistemi (PBS)
17 - Programları İzleme Değerlendirme Sistemi
18 - Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi
19 - Stok Koordinasyon Uygulama Programı
20 - Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
21 - Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül
22 - Tıbbi Hizmet Alımları ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarına Ait Bilgilendirme Formu
23 - Türkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi
24 - Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi
25 - Türkiye Yoğun Bakım İzleme Sistemi
26 - Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı
27 - Ulusal Neonatal Tarama Programı
28 - Ulusal Organ Bilgi Sistemi
29 - Yeni Doğan İşitme Taraması
30 - Yeşil Kart Bilgi Sistemi
31 - İşçi Sayısı Tespit Sistemi
32 - Özürlüler Veri Bankası


Başa Dön