Duyurular

26 Şubat 2015

Sağlık Tesislerimizde SUT Uygulamarı Eğitimi

26 Şubat 2015

Sağlık Tesislerinde İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

3 Şubat 2015

Diyabet Tedavisi Toplantısı

29 Ocak 2015

İHALELERE KATILMAK İSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DİKKATİNE!

13 Ocak 2015

KPSS 2014/2 İl İçi Yerleştirme Kura Sonucu

8 Ocak 2015

2014/2 KPSS İl İçi Yerleştirme Kurası

19 Aralık 2014

Üniversite Stajyer (2015 yılı Yaz Dönemi) Kontenjan Formu

11 Aralık 2014

10.12.2014 tarihinde yapılan Ön Muhasebe Modül Eğitimi sunumları

9 Aralık 2014

2015 Yılı Tıbbi Laboratuvar Malzemesi İhtiyaçları

4 Aralık 2014

Ön Muhasebe Modülü Eğitimi

27 Kasım 2014

Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları

25 Kasım 2014

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün 2014 yılı Aralık ayı Eğitim programı duyurusu

Duyuru arşivi »

Haber arşivi »

Birlikte Sağlık
Birimlerimiz
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları
1 - Hastane Enfeksiyonları
2 - İlaç Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Tüketimleri Takip Formu
3 - Askerlik Sevk Tehir Evrak Kayıt Defteri
4 - Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSiM)
5 - Doktor Bilgi Bankası
6 - Döner Sermaye Bütçe Uygulaması
7 - Ek Ödeme İtiraz Formu
8 - Eködeme Bilgi Sistemi
9 - Elektronik Belge Yönetim Sistemi
10 - Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi(e-TYS)
11 - Hasta Hakları
12 - Karar Destek Sistemleri ( İş-Zekası)
13 - Karar Destek Sistemleri (Sağlık.NET 2)
14 - Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi(MKYS)
15 - MKYS-Karar Destek Sistemi
16 - Personel Bilgi Sistemi (PBS)
17 - Programları İzleme Değerlendirme Sistemi
18 - Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi
19 - Stok Koordinasyon Uygulama Programı
20 - Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
21 - Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül
22 - Tıbbi Hizmet Alımları ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarına Ait Bilgilendirme Formu
23 - Türkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi
24 - Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi
25 - Türkiye Yoğun Bakım İzleme Sistemi
26 - Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı
27 - Ulusal Neonatal Tarama Programı
28 - Ulusal Organ Bilgi Sistemi
29 - Yeni Doğan İşitme Taraması
30 - Yeşil Kart Bilgi Sistemi
31 - İşçi Sayısı Tespit Sistemi
32 - Özürlüler Veri Bankası


Başa Dön